Fremtidens designere skal spille nye roller

Design er en afgørende del af at løse samfundsmæssige udfordringer af stadig stigende kompleksitet. Og designere må forberede sig på at træde ind i nye roller.

Vores verden bliver stadig tættere forbundet og mere kompleks. Det samme gør de problemer og muligheder, som erhvervslivet, det offentlige og vores samfund som helhed, står overfor. Det betyder, at også den rolle, som design og designere spiller, ændrer sig, siger John Mathers fra det britiske Design Council, i sin præsentation ‘The Future Role of Designers’.

“Design spiller en afgørende rolle i at sikre, at løsninger bliver udviklet med mennesker i centrum. Og det er vigtigere end nogensinde før,” siger han. Men den tid er forbi, hvor designere arbejdede isoleret.

”Design er blevet en langt mere tværfaglig disciplin,” siger John Mathers. ”Vi har i stigende grad brug for multidisciplinære teams, der arbejder sammen, og det skal designere kunne være en del af.”

Han ser, at designere træder ind på nye felter og i andre sektorer, hvor de påtager sig nye roller men fortsat anvender designkompetencer som empati, evnen til at kunne forenkle komplicerede emner og at bruge data på en meningsfuld måde.

Det kan være en udfordring for designere, men det rummer stort potentiale for at udbrede design til mange flere sektorer og til en langt bredere gruppe mennesker. Og det er vigtigt, at det er blevet anerkendt på europæisk niveau, mener John Mathers.

Ny europæisk platform skal udbrede designdrevet innovation

I december 2013 oprettede EU programmet ’Design for Europe’ med det formål at accelerere designdrevet innovation for at styrke innovation, vækst og beskæftigelse i EU. Med et budget på €3.8 millioner bliver programmet drevet af et konsortium af 14 partnere, herunder Dansk Design Center, ledet af det britiske Design Council.

Platformen er en af EU-Kommissionens hovedaktiviteter i kommissionens strategi om at integrere design i innovationsdagsordenen både på politisk niveau og i den offentlige og den private sektor i hele Europa.

”EU har anerkendt, at design er en særdeles vigtig motor for fremgang og udvikling. Design for Europe initiativet handler om at skabe kontakt til en bredere vifte af erhvervslivet, til lovgivere og den offentlige sektor. For det er dem, vi skal begynde at sælge budskabet om designs rolle og betydning til.”

Meningsfuldt design er også en god forretning

John Mathers understreger, at design handler om mennesker og om at skabe meningsfulde løsninger for slutbrugerne. Men fakta viser stadig også, at design simpelthen er en god forretning. Hver gang man investerer £1 i design kan det øge ens omsætning med £20 og ens fortjeneste med £4.

Det er også en måde at sælge budskabet til et bredere publikum på.

I denne korte animationsfilm ‘Values of Design’ viser Design Council UK, hvordan design, der skaber værdi for mennesker, samtidig skaber værdi for virksomheden.

Hør mere om designeres nye roller, og hvorfor John Mathers er stærkt bekymret for, om de europæiske designuddannelser er i stand til at følge med udviklingen og geare de nye designere til fremtidens  udfordringer i hans præsentation ‘The Future Role of Designers’ på YouTube.