Den kreative industri er en hjørnesten i europæisk økonomi

Ny undersøgelse viser, at den kreative industri som den eneste industri i Europa har skabt vækst hele vejen gennem den økonomiske krise.

Den kreative industri er den tredjestørste i Europa målt på beskæftigelse. Syv mio. europæere har job i den kreative industri, og det er 2,5 gange så mange som i bilindustrien. Den kreative industri er af stor betydning for Europa både målt på beskæftigelse og målt på omsætning, og omsætter for 535,9 mia. EUR i Europa. Og i modsætning til Europas traditionelle erhverv er de kreative brancher i konstant vækst.

“Kultur og kreative idéer kan ikke outsources og masseproduceres, og derfor er disse erhverv både med til at skabe arbejdspladser og fremtidssikre den europæiske kulturarv.”

Det fremgår af den netop udgivne rapport Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, som er udarbejdet af EY (tidligere Ernst & Young) for en række organisationer indenfor de kreative industrier.

“Undersøgelsen viser, at den kreative industri er et vigtigt erhverv – kulturelt og økonomisk. Kultur og kreative idéer kan ikke outsources og masseproduceres, og derfor er disse erhverv både med til at skabe arbejdspladser og fremtidssikre den europæiske kulturarv. Det er derfor vigtigt, at vi har gode rammevilkår for de kreative erhverv”, siger Kulturminister Marianne Jelved.

Læs mere og download rapporten hos Koda.dk