Danmark skal være avanceret produktionsland

Højprofileret konference sætter 27. februar fokus på, hvordan Danmark udnytter nye teknologiske muligheder og bliver et attraktivt land for avanceret produktion.

Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for produktion i højt industrialiserede lande med relativt højt lønniveau som eksempelvis Danmark, Tyskland og USA. Det er der kommet stigende fokus på både herhjemme og internationalt.

I oktober 2014 nedsatte Erhvervs- og Vækstministeriet et produktionspanel af 11 virksomhedsledere, som skal se på, hvordan vi får skabt rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte nye teknologier til avanceret og ressourceeffektiv produktion.

“Der er en tæt sammenhæng mellem innovation og produktionsprocessen, hvor ideer kan testes og afprøves.”

Som input til panelets arbejde holder Erhvervs- og Vækstministeriet konferencen ’Shaping the Strategy for Tomorrow’s Production’ fredag den 27. februar i København.

Konferencen samler beslutningstagere, virksomhedsledere, eksperter og organisationer, til at diskutere fremtidens produktion og dele deres synspunkter og ideer. Talere med dybdegående kendskab til produktion vil bl.a. tale om mulighederne indenfor automatisering, robotter, The Internet of Things, M2M og Big Data.

Der er tæt sammenhæng mellem produktion og innovation

“Værdien af produktionsarbejdspladser i avancerede økonomier bør ikke undervurderes. Ud over den økonomiske værdi, er der også en tæt sammenhæng mellem innovation og produktionsprocessen, hvor ideer kan testes og afprøves,” siger formand for Produktionspanelet Niels B. Christiansen, som også er direktør i Danfoss.

Om konferencen siger Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
“Vi står på tærsklen af en industriel renæssance, der vil udfordre vores fælles forståelse af produktion. Anvendelsen af nye teknologier vil redefinere, hvordan vi tænker produktion, og vi skal gribe chancen for at sikre vækst og beskæftigelse. Det er det, denne konference handler om,”

Regeringens strategi for Danmark som produktionsland sigter mod, at vi udnytter mulighederne for avanceret produktion, så det er attraktivt at etablere vellønnede, moderne produktionsarbejdspladser i Danmark, og at vi skal have generelle rammevilkår, der understøtter, at vores virksomheder er konkurrencedygtige med vores nabolande.

Følg konferencen på Twitter: #dkprod