Ny status over europæisk designpolitik

Design Policy Monitor 2015 er nu online og giver et aktuelt overblik over de europæiske landes innovations- og designpolitikker.

Design Policy Monitor 2015 er nu online og giver et aktuelt overblik over de europæiske landes innovations- og designpolitikker.

Design Policy Monitor 2015 trækker på erfaringer fra Sharing Experience Europe (SEE) for at undersøge fremtidige tendenser inden for designpolitikker og -programmer i Europa.

Siden 2012, hvor denne undersøgelse sidst blev gennemført, har flere lande udviklet handlingsplaner på designområdet, herunder Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Letland samt Europa-Kommissionen. Desuden er de offentlige investesteringer i design steget i en række lande.

Over tre år har SEE partnerne leveret 102 hands-on workshops til mere end 800 politiske beslutningstagere indenfor temaerne design policy, design support, service design, social design og design management. Som følge af ny forskning, workshops og SEE partnernes arbejde er det lykkedes at påvirke 17 politikker og 40 programmer.

The SEE Design, Innovation and Policy Conference i afholdes den 10. februar i det flamske parlament i Bruxelles. Konferencen sætter fokus på design i den offentlige sektor, design støtteprogrammer og udforme politikker.