On Our Way

Idé- og designkonkurrence: Hvordan kan byens byggepladser gøres til attraktive byrum, mens vi venter?

On Our Way Innosite
Indtil 2.marts 2015 kan du komme med forslag til, hvordan byens mange byggepladser kan blive til rare, midlertidige byrum. Foto: Innosite

Byer forandrer sig, mens de bruges. Når man bygger en ny bolig, kan man oftest vente med at flytte ind til byggesagen er færdig, og boligen er brugsklar. Men sådan er det ikke med byer – de udvikler sig, mens vi bruger dem, og vi skal kunne være i dem undervejs.

I disse år ombygges og renoveres mange danske byer – fra udbygning af cykelstier, over letbaner, metro, tog og motorveje til klimatilpasningsprojekter, bedre affaldssortering og etableringen af naturnetværk i byerne. Projekterne skal skabe bedre byer, og aktiviteten er undervejs til glæde for branchen, samfundet og økonomien. Men udførelsesarbejdet skal også være til glæde for byens indbyggere. Og det er det sjældent. Oftest lider byerne og deres borgere under dårlige infrastrukturforhold, blokerede byrum og uskønne byggepladsafskærmninger, mens byggeriet står på.

Med konkurrencen ønsker Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, CRAMO og Frederiksberg Forsyning at gentænke byggepladsen i byrummet. Fra et passiv rum i byen – et støjende område, man nødigt vil være i nærheden af, en barriere og en ulempe – til et levende og indtagende, midlertidigt byrum, som giver naboer og forbipasserende en by, der er skøn at bo i, mens den forandres.

Opgaven

Konkurrencen efterspørger innovative løsninger til, hvordan byggepladsen i byrummet kan gentænkes, så den i højere grad skaber værdi for byens borgere. Løsningerne kan tage afsæt i forskellige udfordringer ved byggepladser i byen:

 • Objekter
 • Flow og logistik
 • Funktioner

Bedømmelseskriterier

Vinderidéerne bliver fundet af en jury, efter konkurrencen er slut. Juryen offentliggøres i uge 4. Forslagene vil blive vurderet på deres kreative og nytænkende kvaliteter holdt op imod, i hvor høj grad forslaget er realistisk at gennemføre. Juryen lægger i bedømmelsen særlig vægt på, hvorledes forslaget lever op til følgende punkter:

 • Innovativt
 • Borgerinddragende
 • Aktivitetsskabende
 • Realiserbart
 • Robust

Målgruppe

Alle, der har en god idé, kan deltage i konkurrencen. Udover kreative fagfolk (arkitekter, designere, byplanlægger m.m.), er konkurrencen også for alle de byboer, der i deres hverdag bliver påvirket af byggepladser.

Præmier

 1. præmie: 40.000 kr.
 2. præmie: 25.000 kr.
 3. præmie: 15.000 kr.

Herudover bliver der hver uge præmieret ugens bedste idé eller mest aktive medlem. Så upload dit forslag i god tid og få feedback på det samt mulighed for at forbedre forslaget – eller hjælp andre med inspiration og viden.

Konkurrenceperiode

Konkurrencen er åben for alle, og forslag kan uploades i perioden 8. januar – 2. marts 2015. Deadline for upload af forslag er den 2. marts 2015 kl. 23:59 (GMT+1).

Læs mere og upload din idé hos Innosite.