Byd ind på udviklingen af den nye platform “Fremtidens Fabrikation”

DDC udforsker strømninger i den teknologiske udvikling og i maker-kulturen, som har potentialet til at berige og transformere produktionen i Danmark. I dialog med vores omgivelser ønsker vi at udvikle en ny platform ‘Fremtidens Fabrikation’ (#fremfab), der stiller skarpt på designs rolle i et nyt paradigme med avanceret produktion.

FremFab_sv

Udviklingen af den nye platform vil foregå i en åben proces, hvor vi opfordrer til inputs og indspark fra vores omverden i bestræbelsen på at finde gode svar på, hvordan design kan spille en rolle i at styrke Danmark som produktionsland. I de kommende måneders udviklingsfase vil vi udforske potentialer og perspektiver for Fremtidens Fabrikation i dialog med organisationer, virksomheder og individer, gennem møder, workshops og offentlige seminarer. Alt dette fører frem mod etableringen af en mere langsigtet og handlingsorienteret platform i DDC i 2016 og frem.

Vi har allerede identificeret fire spændende tematikker og en række indledende hypoteser, som skiller sig ud i kraft af deres relevans og aktualitet. Disse vil være de tematiske omdrejningspunkter for efterårets udviklingsproces (listet nedenfor – i ikke prioriteret rækkefølge):

Kan vi revitalisere produktion i hele Danmark?

Rundt om i verden oplever vi en stigende tilstrømning til byerne, hvilket efterlader en række landområder affolkede og udfordrede på ressourcer. Hvordan kan avanceret fabrikation og nye produktionsmetoder bidrage til at vende denne tendens? Er det muligt at udnytte efterladte produktionsfaciliteter i uden for de store byer, inspirere til lokalt engagement og skubbe til udviklingen af nye lavpris-produktionsfaciliteter, der kan give nye muligheder for iværksættere? Hvordan kan vi skabe nye forbindelser mellem teknologiens nye muligeder og vores industrielle fortid?

Kan design-tænkning stimulere til innovation i industriel produktion?

Designere udgør en spændende ressource i industrielle processer, idet designtækning på systematisk vis formår at skabe indsigt i brugen af produkter og processer og kan omsætte disse til nye taktile løsninger. Men hvordan kan vi bedst tænke design-tænkning sammen med industrielle processer? DDC vil undersøge nye partnerskabsmodeller mellem industri-relaterede aktører og designere, og dele og udbrede viden om cases, hvor designere formår at højne innovationsværdien i industrien.

Kan vi udvikle bæredygtige forretningsmodeller baseret på open-source principper?

Maker-kulturen er drevet af åben videndeling, hvilket dæmmer op for udviklingen af nye økonomier og forretningsmodeller, der baserer sig på open-source principper. Her på DDC ønsker vi at undersøge måder at overkomme udfordringer for forretninger, der bygger på immateriale rettigheder (IP) og at udforske forretningsudvikling i deleøkonomien. Nye åbne forretningsmodeller åbner op for spændende muligheder for at skabe forbindelser mellem den globale viden og mere ligelig fordeling af ressourcer.

Skal og kan designeren professionalisere maker-kulturen?

Med udviklingen af nye teknologier og Internet of Things (IoT)-løsninger oplever vi en udvidelse af designerens arbejdsfelt og værktøjskasse. Er der et behov for, at designeren skal mestre nye fabrikationsteknologier for at være på forkant med udviklingen af nye strømninger, nye værktøjer og nye metoder? DDC ønsker at involvere designaktører i fabrikaktionsprocesser, fra idéudvikling til produktion, for at stille skarpt på, hvordan designeren kan bidrage til at kvalificere produktionsprocesser og for at undersøge, hvordan designbranchen kan styrkes for at imødekomme  disse nye opgaver.

Tag del i samtalen

Hvis nogle af disse spørgsmål, tematikker og hypoteser fanger din interesse, og du er interesseret i bidrage til dialogen omkring udviklingen af Fremtidens Fabrikation, må du endelig henvende dig. Tag fat på Julie, jhj@ddc.dk eller Christian cvi@ddc.dk over de næste uge eller ping os på twitter med hashtagget #FutureFab/#FremFab. Vi er opsatte på at indsamle nye perspektiver og opnå nye indsigter, der kan bidrage til at forme platformen. Og så er vi meget interesserede i kende til og lære af de mange relevante projekter og initiativer, der allerede er igang inden for området.

Kommentarer