A More Creative Denmark

Den 10. november afholdt Region Danmark og Aarhus 2017 konferencen A More Creative Denmark, hvor målet var at sætte vækst gennem kreative erhverv på den nationale dagsorden.

Deltagerne til A More Creative Denmark var ikke blot fra de kreative erhverv, men også fra industri, embedsposter, byråd, kommuner osv., som alle var mødt op for at diskutere fremtiden for de kreative erhverv. I løbet af dagen var der oplæg fra flere nationale og internationale oplægsholdere, blandt andet Dansk Design Centers Christian Bason. Se interviews med oplægsholdere og læs mere om eventet her.

Til konferencen blev det diskuteret, hvordan de kreative erhverv i fremtiden i højere grad skal levere innovationskraft til produktionsdanmark og bidrage til løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Der skal arbejdes strategisk for at sikre de rette betingelser og rammevilkår herfor. Læs de vigtigste anbefalinger fra debatten her.