Film: Fire temaer for vækst med designmetoder

Netværk, Økosystem, Kapital og Ledelse er nøgleord, når produktdesignvirksomheder skal vokse. Vi har samlet de første indsigter fra projektet Scaling by Design - vækst via designmetoder.

I projektet Scaling by Design er vi nu igennem den første udforskende fase, hvor vi har afsøgt barrierer, udfordringer og muligheder når produktdesignvirksomheder skal skalere hurtigere og bedre.

De første indsigter i projektet Scaling by  Design peger på fire forskellige temaer Netværk, Økosystem, Kapital og Ledelse.  Fire temaer, der giver anledning til en række nysgerrighedspunkter og innovationsspørgsmål vi vil arbejde videre med at udforske og søge svar på.

Se med, når vi opsummerer Scaling by Design:

Om projektet
Dansk Design Center har igangsat eksperimentet Scaling by Design, der skal udforske barriererne for vækst, forstå virksomhedernes udfordringer, og udfolde nye måder at anvende design som strategisk vækstværktøj. I tæt samarbejde og samskabelse vil DDC, virksomheder og aktører i økosystemet udvikle nye løsninger der kan bidrage til følgende

  • Øget vækst og jobskabelse i de deltagende virksomheder / i økosystemet
  • Ny viden om vækstpotentialer for små produktdesignvirksomheder
  • Ny viden om økosystemer som metode til vækst
  • Metoder for aktivering af økosystemet, herunder afdækning af, hvilke primære interessenter i økosystemet er relevante for danske produktdesignvirksomheder.
  • Udvikling af vækstforløb, som DDC kan videreføre i andre sammenhænge og stille til rådighed for yderligere virksomheder.