Ja tak til fifty-fifty penge og smart kapital

Og ja tak til professionelle og ambitiøse netværk for produktdesignvirksomheder, hvor fokus på at yde og at give er drivende – f.eks. i form af særlig netværksvaluta. Og ja tak til sociale fredagsbarer, hvor rollemodeller giver indsigt i deres vej til succes.

Dette var nogle af de konkrete ideer, der blev udviklet d. 3. november, da DDC sammen med en række produktdesignvirksomheder og aktører fra rådgivermarkedet satte fokus på, hvad der skal til for, at virksomhederne kan skalere – hurtigere.

IMG_1628IMG_1632IMG_4701

 

Fælles for de deltagende virksomheder er, at de gerne vil skalere. Men ikke nødvendigvis som målt på flere medarbejdere i deres egne virksomheder. De vil gerne skalere omsætningen og helst gennem partnerskaber med andre virksomheder. Derudover vil de gerne slå et slag for, at det er tid til et opgør med traditionelle forretningsplaner, der møjsommeligt er beskrevet i et minimum 30 siders word-dokument – og i et sprog som kun erfarne forretningsfolk forstår. Fremtidens forretningsplaner kan være et visuelt mind-map, en LEGO-model, en film eller noget helt fjerde. Det vil gøre fokus på forretningsudvikling langt mere attraktivt for produktdesignvirksomheder, der er skabt af kreative mennesker.

Ikke overraskende handlede meget af diskussionen også om, hvordan kreative produktdesignvirksomheder får nemmere adgang til investorer og business angels. Men for de fleste er det langt fra pengene – kapitalen i sig selv, der er det endegyldige mål. Investorer skal ikke ind for enhver pris, selv om det kan betyde, at virksomheden kan skalere hurtigere. Den kapital som efterspørges, er kapital som består af en kombination af kr./øre og af rådgivning – eller ligefrem mentorskab. I forlængelse heraf blev det foreslået, at der udvikles en samlet platform for offentlig støtte og ikke mindst en ensretning af bl.a ansøgningsprocedure.

Og endelig afhænger skalering i høj grad om adgang til gode netværk, muligheden for at møde både ligesindede, personer som supplerer ens egne kompetencer og ikke mindst rollemodellerne. Helst netværk som er målrettet produktdesignvirksomheder, så fokus ikke retter sig mod f.eks. tech og netværk, hvor folk ikke kun kommer for at få, men for at give. Derudover vurderes det sociale element at være er helt afgørende! Det sociale og det uformelle er vigtige ingredienser, når der skal etableres tillid mellem mennesker. Tillid er nøgleordet hvad enten der skal inviteres en investor ind, eller der skal etableres partnerskaber omkring salg og distribution.

Om Scaling By Design

Forud for workshoppen d. 3. november har DDC igennem et par måneder udforsket hvorfor det er vanskeligt for – særligt mindre – produktdesignvirksomheder at vokse.

Indledningsvist har vi kortlagt vækstrejser for en række produktdesignvirksomheder samt gennemført en interviews med både offentlige og private rådgivere.

IMG_0107IMG_1769

 

Vækstrejserne er efterfølgende blevet analyseret og det er der kommet en lang række indsigter ud af, som har resulteret i 4 gennemgående temaer – Netværk, Økosystemet, Kapital og Ledelse beskrevet gennem citater og 5 personas.

NetværkØko
KapitalLedelse

 

(NB! Klik på billederne, hvis du er interesseret i at læse citaterne)

 

IMG_1620

Next step

Den 17. november afholder DDC et design a.m. ”Vokseværk”, hvor folkene bag Mikkeller og arkitektvirksomheden Gehl Architects fortæller om deres vej til succes.

Læs mere her og tilmeld dig

I løbet af de næste par måneder udvikles ideerne fra Scaling workshoppen til konkrete koncepter. Koncepterne kommer til at indgå i en test som igangsættes i starten af 2016 sammen med 6-8 virksomheder.