På jagt efter scaleup-virksomheders dna

Alle virksomheder har deres eget fundament, særlige kultur og særegne måder at arbejde på. Men på tværs af vidt forskellige produkter og forretningsmodeller tegner der sig typer af fællestræk, der kan være afgørende for, hvordan man opnår skalering og vækst. Dansk Design Center udforsker, hvordan design kan bruges som strategisk redskab for vækst.

I Danmark er vi gode til at skabe startups, opstartsvirksomheder, men vi er stadig udfordrede, når det handler om at få nye virksomheder til at vokse. Det fremgår af rapporten
VækstDanmark 2025 – Fra startup- til scaleup-nation , som blev udgivet af den uafhængige tænketank Mandag Morgen på vegne af Danske Regioner i sidste uge.

Det gælder også indenfor designbranchen. Danske virksomheder er internationalt førende inden for udvikling af produktdesign, og interessen for dansk design lever fortsat i bedste velgående. Men størstedelen af de danske produktdesignvirksomheder forbliver små, selv om ejerne ofte ønsker at skalere.

I Dansk Design Center har vi med projektet Scaling by Design netop sat os for at udforske, hvorfor det er så svært for mindre produktdesignvirksomheder at vokse og hvad der skal til for at det kan lykkes. Vi mener, at design som strategi kan være et værktøj, der kan tages i brug for at skalere – men hvordan får vi mest ud af det?

Vi udforsker derfor barrierer og udfordringer for skalering og har besøgt en række små og mindre produktdesignvirksomheder, der enten kan skalere eller allerede har skaleret. Sammen har vi genbesøgt deres ”vækstrejse” og set nærmere på hvilke faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes udvikling.

Vokseværk
Eksempel på en vækstrejse

Forskellige virksomhedstyper kræver forskellige ressourcer
Vores undersøgelse viser, at alle virksomheder har deres eget fundament, særlige kultur og særegne måder at arbejde på. Dette er måske ikke overraskende, men kigger man på tværs af virksomhedernes vidt forskellige produkter og forretningsmodeller, danner der sig alligevel et omrids af forskellige virksomhedstyper, der er afgørende for skalering og vækst.

Virksomheder, der har en stærk forankring i produktdesignet, har ofte udfordringer med forretningsmodeller og økonomi. Her er der behov for hjælp til at skabe overblik over støtteordninger og tilbud, der særligt er relevant for dem.

“Jeg vil gerne have bedre overblik over hvor man går hen for at søge penge. Det bruger jeg virkelig meget tid på.” (Virksomhedsejer)

Det kan også være særligt konstruktivt for disse virksomheder at have tilknyttet en mentor, der er stærk på forretningsforståelse og -udvikling og som tidligt kan gå ind og afklare tvivlsspørgsmål og skabe en strategisk retning.

“Det er svært at drive en forretning, når man kommer fra den kreative branche. Da jeg først kom i kontakt med en mentor, gik det for alvor op for mig, hvor vigtigt det var at have styr på min forretningsmodel.” (Virksomhedsejer)

Omvendt har virksomheder, der er stærkt forankret i forretningsdelen ofte et stort behov for at forstå, hvordan de sætter designfaglige kompetencer i spil i virksomheden.

“Jeg vil gerne have sparring på produktdesign og udviklingsprocesser. Findes der nogen, der kan hjælpe mig med at forene produkt, penge og forretningsplan? Og hvilke designgreb skal man bruge hvornår?”

I denne type virksomheder efterspørges også ofte et netværk med både ligesindede og folk med andre kompetencer, der kan inspirere og dele erfaringer.

“Vi kommer ikke længere bare med penge. Vi har brug for at snakke med kreative folk, der kan tilføre andre former for knowhow, se forbindelser til nye brancher eller måske ligefrem skabe nye visioner.” (Virksomhedsejer)

Kan man mappe en produktdesigners virksomheds-dna?
For at forstå virksomhedernes vækstrejse, eksperimenterer vi i øjeblikket med et simpelt designværktøj til at mappe forskellige virksomhedstyper. Vi har kondenseret vores indsigter til en række temaer, som vi har oplevet har stor indflydelse på virksomhedernes rejse:Scaling by Design temaer Vi tror at dette redskab kan videreudvikles og danne ramme for en kortlægning af forskellige virksomheders dna. Hvis man kan kortlægge, hvilket værdisæt virksomheden er baseret på og dermed forstå ledelsesstil og stille skarpt på styrker og svagheder, kan vi begynde at se mønstre i de typer af udfordringer som virksomhederne står over for og ikke mindst, hvilke ressourcer de har brug for.

Af andre relevante tematikker kan nævnes forskellige former for netværksforståelse, designernes rolle i og omkring virksomhederne og om man kan udvikle et egentligt økosystem for scaleups i Danmark. I den kommende tid vil vi i Dansk Design Center arbejde videre med disse temaer.

Vi afholder bl.a en idé- og analyseworkshop med de virksomheder, der har været med i den indledende fase af projektet. Her vil vi i fællesskab arbejde videre med formatet for, hvordan Scaling by Design kan manifesteres i et eksperiment, der er relevant og skaber reel værdi for både virksomheder og økosystem.