Hvordan kan design og ny teknologi styrke produktion i hele landet?

I Dansk Design Center har vi i november afholdt fire workshops med indbudte folk fra hele landet, samt udvalgte foredragsholdere fra ind- og udland. Disse eksperter bad vi hjælpe os brainstorme over en række temaer inden for DDC’s nye arbejdsfelt, Fremtidens Fabrikation, som sætter fokus på Danmark som produktionsland. Workshop #1 stillede spørgsmålet: Kan design og nye teknologier revitalisere produktion i hele Danmark, herunder specielt områderne udenfor de store byer?

Workshoppen løb over tre timer, og havde deltagelse af knap 15 inviterede personer fra iværksætter- og erhvervslivet, offentlige organisationer, designere og eksperter i nye fabrikationsteknologier. Programmet blev sat i gang med oplæg af to af deltagerne, henholdsvis Hanne Juel, leder for cirkulære økonomi-teamet i Region Nordjylland og Jonas Ørts Holm, Erhvervsprojektchef for Væksthus Sjælland. Deres indspark satte skred i et intenst forløb med diskussioner, brainstorming og idéudvikling. Dialogen ledte foruden den overordnede hypotese for dagen også omkring en række vigtige afledte spørgsmål, såsom hvordan design kan og skal bringes i spil, om vi kan bygge strategisk på eksisterende lokale kræfter og ressourcer, herunder drage nytte af eksempelvis cirkulære tankegange og sidst, men ikke mindst, hvor potentialerne i ny teknologi rent faktisk befinder sig i en dansk kontekst. Det kan du høre mere om i videoen ovenfor. Men hvorfor er disse spørgsmål vigtige?

Udfordringer udenfor de store byer

Historisk set er der som bekendt over de seneste årtier sket en kraftig outsourcing af produktion fra Danmark til udlandet. Dette har ikke blot sat pres på det danske arbejdsmarked, men også i stigende grad skabt en opfattelse af, at der kun i mindre grad bør satses på produktion i det danske erhvervsliv, fordi omkostningerne er for høje. Endvidere er der i disse dage en kraftig urbaniseringstendens, hvor danskere – specielt de unge – søger mod de store byer, og dermed udfordrer både de store byers kapacitet, og det øvrige Danmark, som mister store dele af talentmassen. Dette har skabt et stort politisk fokus på at sikre, at det ikke kun er i de store danske byer at erhvervslivet skal blomstre – men at vi skal have vækst i hele Danmark.

En ny produktionsbevægelse

Samtidig ser vi en ny tendens tage fart i hele verden, hvor såkaldte Fablabs, maker- og hackerspaces dukker op i tusindvis af byer, og skaber rammer hvor iværksættere og menige borgere kan få adgang til helt nye teknologier såsom 3D-printere, CNC-fræsere og laserskærere. Teknologierne kan bruges som værktøjer til at skabe nye idéer, prototyper og i stigende grad produkter, som det ikke tidligere var muligt at skabe uden at foretage store investeringer i dyre maskiner.
Denne bevægelse er endvidere bygget på nye kreative begreber såsom en stærk do-it-yourself filosofi, open source vidensdelingsprincipper og en helt ny tilgang til dét at producere, hvor det ikke nødvendigvis handler om at sigte mod masseproduktion i fjerne lande, men i stedet at skræddersy produkter og ydelser, samt producere lokalt ved at bruge lokale kræfter og materialer – ud fra både et økonomisk og bæredygtigt perspektiv. Man kalder dette for “maker-kulturen”.

Nye fremtidsperspektiver

Dette har bl.a. gjort os nysgerrige efter at undersøge, om maker-kulturen og dertil hørende nye teknologier og mindsets – koblet med stærke designmetoder – kan spille en afgørende rolle i at revitalisere produktion i hele Danmark, og give iværksættere og eksisterende fremstillingsvirksomheder nogle helt nye vækstperspektiver for fremtiden. Det er dette, som vi med denne første workshop under Fremtidens Fabrikation ville sætte fokus på, og det som deltagerne kom med mange særdeles kompetente bud og input til i løbet af de 3 timer workshoppen løb. Du kan se en mindmap over de mange tanker, som kom på banen undervejs:

FutureFab_Workshop_1_web

Klik her for at downloade stor pdf-udgave af ovenstående mindmap.

Workshops som startskud

Workshoppen sætter dog langt fra punktum for disse diskussioner – tværtimod er det startskuddet. Målet med denne workshop og de øvrige i serien er – i samarbejde med vores netværk – at udvikle et 3-årigt program, som aktivt skal styrke danske produktionsvirksomheders mulighed for øget vækst, samt skabelse af innovative produkter og mere bæredygtige løsninger. Vi skal nu igang med at fastlægge konkrete aktiviteter til 2016 og på længere sigt, og inviterer hermed alle læsere af denne blog post til at tage kontakt og bidrage til vores arbejde. Dette gøres ved at kontakte Julie Hjort og Christian Villum på henholdsvis jhj@ddc.dk og cvi@ddc.dk eller gennem dialog på de sociale medier med brug af hashtagget #FutureFab.

I kommende blog posts sætter beretter vi fra workshop #2, #3 og #4, som forløb i samme uge. Læs endvidere mere om baggrunden for vores temaer på programsiden for Fremtidens Fabrikation.

Kommentarer