Styrk dine kompetencer i facilitering og procesplanlægning med designmetoder

KADK udbyder to diplommoduler i Designbaseret procesfacilitering i foråret 2016. På modulerne lærer du nye metoder til at planlægge og gennemføre innovative processer og at engagere deltagere om fælles mål.

Diplommodulerne i Designbaseret procesfacilitering er for dig, der arbejder med udvikling i private virksomheder, kommuner eller som underviser. På uddannelsen bliver du trænet i at facilitere processer ved at bruge designmetoder, co-creation og teknikker fra procesfacilitering. Undervisningen tager udgangspunkt i cases fra din egen virkelighed og i konkrete eksempler, hvor design kommer i brug som ramme for at skabe udvikling. Der er tilmeldingsfrist 1. februar 2016.

Kursusansvarlig: Lektor Ida Engholm

Læs mere eller tilmeld dig på kadk.dk/diplomuddannelse