ChangeWork – Potentialer i affald

Fremtidens affaldshåndtering skal udfordres for at finde nye veje til bedre genanvendelse og forretningspotentialer i sorteret affald.

Danmark brænder meget affald af. Affald, som vi kunne få meget mere ud af ved at genanvende mere og genanvende bedre.

Affald indeholder materialer og værdier, der giver god mening at genanvende, b.la. for at mindske CO2-udledning og begrænse brugen af råvarer som fossile brændsler til produktion af nye produkter.

Regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 stiller krav om mere sortering og genanvendelse af husholdningsaffald, affald fra servicesektoren, elektronik- , metal- og plastaffald, samt en øget kvalitet i bygge- og anlægsaffald.

Men hvad skal der ske med al det gode affald, der bliver indsamlet? Hvordan kan vi bruge affaldet til at styrke den cirkulære økonomi og skabe vækst? Findes der forretningspotentialer i de mange ressourcer og økonomiske værdier, der gemmer sig på landets genbrugspladser?

De udfordringer og potentialer stiller ’ChangeWork – potentialer i affald’ skarpt på.

Affald rummer nye forretningspotentialer – dem skal vi finde!

Dansk Design Center og Dansk Affaldsforening samler et team af eksperter, branchefolk, samfundstænkere, designere og innovatører fra den kreative undergrund til at udfordre den vante tilgang til genanvendelse og finde nye veje til uudnyttede forretningspotentialer og radikalt bedre løsninger.

“Vi skal ikke begynde at kalde affald for værdi eller ressource, vi skal simpelthen ændre opfattelsen af hvad affald er.”

’ChangeWork – potentialer i affald’ er en to-dages workshop faciliteret af DARE2. Den bliver afholdt den 2.-3. december 2014, i DARE2Mansion.

Dansk Affaldsforening vil efterfølgende arbejde videre med de ideer og potentielle innovationsområder, som bliver udviklet og udpeget.