ChangeWork – Unge og bevægelse

Folkeskolereformen udfordrer skolerne til at finde nye veje til at styrke børn og unges trivsel og indlæring gennem daglig motion og bevægelse.

Den nye folkeskolereform stiller krav om, at eleverne skal bevæge sig 45 min. i løbet af hver skoledag. Men mange skoler ved ikke, hvordan de skal integrere det i hverdagen.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at motion og bevægelse styrker børns trivsel, motivation og læring. Forskningsresultater har dokumenteret, at fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.

Samtidig ser vi en stigende gruppe børn og unge bevæge sig mindre i dag end tidligere. Mellem 50-75% af de 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om 60 min. fysisk aktivitet om dagen.

Derfor stiller Folkeskolereformen nu krav til alle danske folkeskoler om, at motion og bevægelse skal indgå i skoledagen i et omfang, der svarer til 45 min. dagligt. Men det er op til den enkelte skole at finde ud af, hvordan de gør det.

Selvom der findes meget inspirationsmateriale, viden, forsknings- og forsøgsprojekter og vejledninger, oplever mange skoler, ledere, lærere og pædagoger, at det er svært at implementere kravet.

ChangeWork – Unge og Bevægelse stiller skarpt på hvilke barrierer og muligheder, der ligger i implementeringen af Folkeskolereformens krav.

“Mange tænker, at det ikke kan lade sig gøre at kombinere f.eks. undervisning i kemi med bevægelse. Det at lære og det at bruge kroppen er blevet helt adskilt. Det er en udfordring at gøre op med den tankegang. Vi har brug for at få udfordret plejer.”

Bevægelse skal være en naturlig del af skoledagen

Dansk Design Center og Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning samler et team af eksperter, branchefolk, designere og innovatører fra den kreative undergrund til at udfordre den vante tilgang til motion og bevægelse og finde nye veje til at gennemføre Folkeskolereformens krav om 45 min. fysisk aktivitet i skoledagen.

Teamet arbejder sammen to dage den 17.-18. november 2014, i en faciliteret workshop, afholdt i Dansk Design Center.

København Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning vil efterfølgende arbejde videre med de ideer og potentielle innovationsområder, som bliver udviklet og udpeget.

Læs mere om, hvordan du deltager i ChangeWork – Unge og Bevægelse.

Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange måder:

  • Integreret i undervisningen ved f.eks. at bruge bevægelse pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.
  • I den understøttende undervisning ved f.eks. at samarbejde med lokale idrætsforeninger.
  • Som supplement til undervisningen, f.eks. ved aktive pauser, morgenløb eller andet.
  • I idrætsundervisningen med f.eks. særligt fokus på motorik og kropsbevidsthed.

Week of Wearables: Teknologi er noget man tager på

DDC har indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet, om at se nærmere på mulighederne for at bruge teknologiske såkaldte ”wearables” til at integrere bevægelse i folkeskolens hverdag. Til deres konference ’Week of Wearables’ d. 25. – 28.11 vil udfordringen være et af tre fokusområder, der bliver udviklet koncepter og prototyper til.

’Wearable technologies’ er teknologier, man kan tage på. Både for brugere og virksomheder rummer området helt nye muligheder for at integrere teknologi med vores kroppe og gøre vores forhold til teknologi mere personligt end nogensinde før.

På ’Week of Wearables’ vil forskere, forfattere, virksomheder og iværksættere præsentere deres syn på feltet og fremvise deres produkter. Der ud over kan deltagere udvikle egne koncepter og protyper.

Læs mere og se programmet for Week of Wearables