Design Dimensioner: Design og uddannelse

Designskolen byder velkommen til Design Dimensioner torsdag 22. oktober. Bliv klogere på fremtidens designuddannelse ved denne særudgave af seminarrækken, der sætter designuddannelsen til debat og fejrer Designskolens 140 års jubilæum.

15.30 Velkomst, fagleder Tine Kjølsen, Kunstakademiets Designskole.
Hvilken rolle skal design spille i udviklingen af det danske samfund? Og hvad betyder dette for indholdet af designuddannelsen? Hvad mener vi med design, og hvad ligger der i begrebet, når vi bruger det på de kunstneriske designud- dannelser, nu og fremadrettet?

15.40 Paneldebat
Moderator Runa Sabroe, DDC, rammesætter og introducerer oplægsholderne.

15.45 Rosan Bosch, stifter og kreativ direktør, Rosan Bosch Studio.
Om hvor design skal hen, fremtidens designuddannelse, kompetencer og for- mater.

15.55 Lektor Ida Engholm, KADK.
Om fælles faglighed og grundstoffet i designuddannelsen.

16.05 Prof. MSO Thomas Binder, CODE, KADK.
Om (co-)design i dialog med fremtidig designuddannelse.

16:15 Paneldiskussion
Med oplægsholderne og mulighed for spørgsmål fra salen.

17:15 Afrunding og jubilæum
Fagleder Tine Kjølsen og Jens Overbye, indretningsarkitekt emeritus.

Tilmelding
Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere information
Fagleder KADK, Tine Kjølsen + 45 41 70 15 05, tkj@kadk.dk

Om Design Dimensioner

Designbegrebet er i de sidste år blevet udvidet dramatisk. Ikke blot sko og skeer, men også computerprogrammer, velfærd, byplaner, markedsføring, politik og adfærd er i dag designet. Ved siden af det traditionelle design af fysiske genstande har vi immateriel design, servicedesign og design af oplevelser. Både offentlige og private organisationer gennemfører designprocesser for at forny sig selv og deres produkter.

Designbegrebet er blevet så omfangsrigt, at det truer med at inkludere alt undtagen naturen. Men kan man sige, at alt hvad mennesker rører ved, automatisk bliver design? Med det afsæt holder Copenhagen Business School (CBS), Designmuseum Danmark (DMD), Dansk Design Center (DDC) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole (KADK) fire seminarer, der på hver sin måde udfordrer, afklarer og lægger fremtidssporene for designs status.

Seminarerne har været afholdt april til oktober 2015. De giver et bredt billede af designs position i moderne samfund – design i forhold til virksomheder (CBS), design som kulturarv (DMDK), design som proces (DDC) og design som faglig aktivitet (KADK).

Dette er fjerde og sidste seminar i rækken.