Design Dimensioner: Design som kulturarv

Designbegrebet er blevet så omfangsrigt, at det truer med at inkludere alt undtagen naturen. Men kan man sige, at alt, hvad mennesker rører ved, er design? Onsdag den 27. maj inviterer vi til det andet seminar i rækken Design Dimensioner, denne gang med fokus på design som kulturarv.

Seminarrækken Design Dimensioner er et samarbejde mellem Dansk Design Center (DDC), Copenhagen Business School (CBS), Designmuseum Danmark (DMD) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole (KADK). I alt bliver der afholdt fire seminarer, der på hver sin måde udfordrer, afklarer og lægger fremtidssporene for designs status.

Seminarerne afholdes fra april til oktober 2015 på de fire institutioner, som hver arrangerer et seminar. Vi er nået til det andet i rækken, som bliver afholdt på Designmuseum Danmark onsdag den 27.maj under overskriften Design som kulturarv – i fortid, nutid og fremtid.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne!

Program

15:00 Velkomst
Anne-Louise Sommer, direktør, Designmuseum Danmark

15:10 Udstillingen som design
Laura Liv Weikop, phd-stipendiat, Designmuseum Danmark og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Museumsudstillingen er et udtryk for en forskelligartet og alsidig design- og formidlingspraksis, som i disse år i høj grad udfordres af konkurrerende (kultur)tilbud såvel som museumsgæstens forventninger, ønsker og krav.

Den forhandler, forvalter og formidler vores kulturarv, og når det lykkes, bygger den bro mellem museets faglige ekspertise og den besøgendes livsverden. Men hvad definerer egentlig udstillingsdesign, hvordan har udstillingen udviklet sig over tid, hvor befinder den sig nu, og hvad betyder det for den måde udstillinger designes og tilrettelægges på i dag?

15:40 Diskussion

15:55 ‘Good Design’ i vores tids designmuseum
Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef, Designmuseum Danmark.

Da Kunstindustrimuseet (i dag Designmuseum Danmark) blev grundlagt for 125 år siden, var der højlydte protester fra Nationalmuseet. Hvorved ville et sådant museum for hverdagens brugsgenstande adskille sig fra det kulturhistoriske nationalmuseum? Svaret var, at Kunstindustrimuseet samlede og udstillede ud fra en æstetisk og normativ synsvinkel, ikke en repræsentativ. I dag har designbegrebet udvidet sig til at omfatte snart sagt alt menneskeskabt. Hvor står Designmuseet nu, og er det meningsgivende at dyrke normativ designhistorie efter postmodernismens værdisammenbrud?

16:25 Diskussion

16:45 Oplæg
Sabina Michaëlis, ph.d.-studerende, SDU.

Designmuseers interesse i samtidens hverdagsliv trives i udstillingsregi, men møder udfordringer når det gælder opgaver som indsamling og registrering af objekter. Designmuseernes varetagelse af design som kulturarv ville drage fordel af, at visse museumstilgange tilpasses deres specifikke genstandsfelt.

Dette oplæg foreslår, at registrering, der taler ud over objekters udseende og herkomst, kan være et særlig udviklingsområde i forhold til sikringen af eftertidens forståelse af samtidens designkultur.

17:15 Diskussion

17:30 Afslutning
Anne-Louise Sommer

17:40 Forfriskninger