Designdrevne forretningsmodeller

Nye designdrevne forretningsmodeller - hvordan gør man det? Kom og deltag i en aktiv debat og workshop med bl.a. DDCs Christian Bason, chefkonsulent i Djøf Carsten Nielsen, Morten Hejlesen fra Implement Consulting Group og Klaus Bundvig fra designbureauet 1508. For medlemmer af Djøf.

Hvordan kan virksomheder helt konkret bruge og omsætte designdrevne metoder fra strategi til forretningsudvikling og løfte deres vækstpotentiale til nye højder? Hvordan kan en designdreven tilgang til forretningsudvikling hjælpe virksomheder til at udvikle innovative løsninger, der når nye markeder?

Seminaret zoomer ind på, hvordan virksomhedsledere på strategisk niveau kan gøre brug af designdrevne metoder for at udfolde virksomhedens vækstpotentiale.

Til seminaret kan du møde stærke Djøf’ere og designere, der arbejder i spændingsfeltet mellem innovation og design: Carsten Nielsen, chefkonsulent i Djøf, Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, Morten Hejlesen fra Implement Consulting Group og Klaus Bundvig fra designbureauet 1508.

Seminaret er en del af serien “Nye Veje”, der er et samarbejde mellem Djøf og Dansk Design Center. Deltagelse er gratis og forbeholdt medlemmer af Djøf.

Program og tilmelding via Djøf: Designdrevne Forretningsmodeller