Møbler, møller, medicin – hvad skal vi leve af i Danmark?

Internationalisering, ny teknologi og nye forbrugsmønstre udfordrer i stigende grad danske virksomheder, men åbner samtidig helt nye muligheder. Vi sætter spot på 20 års udvikling i dansk produktion og service og debatterer, hvordan design og teknologi kan skabe fremtidens vækst i Danmark.

Hvad lever vi af i Danmark i dag? Og hvad skal vi leve af i fremtiden?

Industrien bidrog tidligere betydeligt til Danmarks velstand. I dag bidrager industrien til en stadig mindre del af dansk økonomi. Overgangen fra et traditionelt industrisamfund til et moderne videnssamfund sker også i andre avancerede økonomier, men værdiskabelsen i dansk produktion er ikke fulgt med.

Global konkurrence og nye teknologier gør, at virksomheder skal kunne udvikle og omstille sig i hastigt stigende tempo. Teknologier som 3D-print, robotteknologi, avancerede materialer og Internet of Things kan være med til at sikre, at industrivirksomheder har en fremtid i Danmark.
Samtidig kan designeres evne til at omsætte nye tendenser og teknologier til attraktive løsninger blive en afgørende konkurrencefaktor.

Vi præsenterer forskning om 20 års udvikling i dansk produktion og service og debatterer, hvordan vi med fokus på design og teknologi kan skabe fremtidens danske produktionsland.

Deltagere:

  • Anders Kamp Høst, Forsker, Kraks Fond Byforskning
  • Christian Bason, CEO, Dansk Design Center
  • Morten Wagner, Afdelingschef, IdemoLabs
  • Jacob Himmelstrup, CEO, Linimatic