Sammen udvikler vi fremtidens Danmark

Dansk Design Center deltager i Folkemødet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center, Bolius, Copenhagen Solutions Lab og Kraks Fond Byforskning. ”Sammen udvikler vi fremtidens Danmark" er overskriften for seksten arrangementer i vores fælles telt på Kampeløkke Havn.

Sammen med Dansk Arkitektur Center, Bolius, Copenhagen Solutions Lab og Kraks Fond Byforskning afholder DDC en række arrangementer og debatter  om design, innovation, arkitektur og fremtidens samfund.

Torsdag d. 11. juni

15.00 – 16.00: Kul på den grønne omstilling? Fremtidens energi- & klimapolitik
Skal Danmark være uafhængig eller helt fri af fossile brændsler i 2050? Kom og deltag i debatten om, hvordan ambitionsniveauet for den danske klima- og energipolitik kan påvirke erhvervsliv og vækstmuligheder frem mod 2050.
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

16.15 – 17.00:  Singleboliger og betydningen for storbyerne
Stadig flere vælger at bo alene i storbyerne. Hvad betyder det for en by og for arkitekturen, og hvordan indretter man en by til både familier og singler.
Arrangør: Bolius

17.30 – 18.15: Er fremtidens intelligente by også for borgerne?
Intelligent byudvikling mellem by, borger og big business: Vær med i debatten om fremtidens intelligente by, og hvordan vi i Danmark bedst forløser potentialet i nye teknologier og big data uden at gå på kompromis med dem, der bor i byen og benytter byens rum.
Arrangør: Copenhagen Solutions Lab og Dansk Arkitektur Center

Læs mere om torsdagsprogrammet på dac.dk

Fredag d. 12. juni

10.00 – 11.00: Indeklimaet. Boligejerne tager det ikke alvorligt
Kun hver tredje boligejer ser jævnligt boligen efter for problemer med indeklimaet. Og de gør kun noget ved det, hvis det er synligt. Indeklimaet er skyld i sygdomme og nedsat livskvalitet, så hvorfor gør boligejerne ikke noget. Et panel af eksperter tager debatten.
Arrangør: Bolius

11.30 – 12.30: Arkitekturens merværdi
God arkitektur skaber værdi, men hvordan kan vi måle det? Dansk arkitektur har et godt navn, men hvordan får vi fuldt udbytte af dens gavn? Det, og mere til, vil den samlede arkitektbranche debattere med eksperter og politikere.
Arrangør: Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Forbundet Arkitekter og Designere

13.00 – 14.00: Byg branchen bedre – styrket innovation i dansk byggeri?
Dansk Arkitektur Center sætter innovation i byggeriet på dagsordenen og håber herigennem at medvirke til at fremme et mere innovativt byggeri, hvor samarbejde på tværs af branchen er muligt og eksekverbart. Kom og deltag i en debat om, hvordan vi sammen kan styrke innovationen i dansk byggeri.
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

14.30 – 15.30: Unge, uddannelse og ulighed
Hvilken rolle spiller afstand for unges uddannelsesvalg? Og hvor skal vi placere de videregående uddannelser i Danmark? Vi har undersøgt sammenhængen mellem afstand og om unge læser videre efter gymnasiet. Vi præsenterer resultaterne og sætter med et skarpt panel fokus på uddannelsesdebatten.
Arrangør: Kraks Fond Byforskning.

16.00 – 17.00: Fællesskab fremtidens by – Generation 2050 & Fremtidens byer
Unge og ældre generationer er sat i stævne til en debat om værdier, virkelyst og ansvar for den bæredygtige udvikling. For hvad kræver det af Generation 2050, hvis vi skal fælles-skabe fremtidens bæredygtige byer? Og hvorfor er netop unge centrale aktører i den grønne omstilling?
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

17.30-18.30: Den smarte by – samfundsgevinster og bæredygtige byløsninger
Hvorfor skal fremtidens by være smart? Danske byer er i top blandt ’smart cities’ i verden, men hvad får vi ud af at være smarte, som samfund, by, borger og virksomhed? Og hvad skal der til for at bevare og styrke vores position som frontløber i udviklingen af bæredygtige, intelligente byløsninger?
Arrangør: Copenhagen Solutions Lab

Læs mere om fredagsprogrammet på dac.dk

Lørdag d. 13. juni

10.00 – 11.00: Udvikling af Allinge og Folkemødet – tre teams tre visioner
Mød tre tværfaglige teams fra SLA, MUTOPIA og JAJA Arkitekter, som giver deres bud på den fremtidige udvikling af Folkemødet og Allinge.
Arrangør: Bornholms Regionskommune

11.30 – 12.30: Møbler, møller og medicin – hvad skal vi leve af i Danmark?
Internationalisering, ny teknologi og nye forbrugsmønstre udfordrer i stigende grad danske virksomheder, men åbner samtidig helt nye muligheder. Vi sætter spot på 20 års udvikling i dansk produktion og service og debatterer, hvordan design og teknologi kan skabe fremtidens vækst i Danmark.
Arrangør: Kraks Fond Byforskning og Dansk Design Center

13.00 – 14.00: Fremtidens Danmarkskort – balance mellem by og land?
Kom og deltag i en debat om Danmarks fremtidige geografi. Med udgangspunkt i DK2050 projektet, der har tegnet fire mulige danmarkskort over den danske beboersammensætning i 2050, lægger vi op til en diskussion om den danske planlovs betydning for beboelsesbalancen mellem by og land.
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

14.30 – 15.30: Bliv gammel derhjemme – hvordan?
En meget stor generation af boligejere er på vej til at blive gamle. De ønsker at blive i eget hjem, men kan de det? Hvad kræver det at boligerne og af samfundet. Og hvad med omkostningerne?
Arrangør: Bolius

16.00 – 17.00: Hvem smeder lykken i 2050? – livskvalitet i fremtidens DK
Kom og deltag debatten, hvor Dansk Arkitektur Center sætter spot på ’livability’, og tager en snak om den gode by og livskvalitet i fremtidens Danmark mellem velfærd og vækst. Der sættes fokus på holistisk planlægning og særligt de bløde værdier, der skal sikre livskvalitet i de danske byer i 2050.
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

17.30 – 18.30: Skybrud skaber fremtidens by
Skybrud er mere end oversvømmede kældre og uoverskuelige udgifter. Skybrud er også en unik chance for at gentænke vores byer og skabe et forbillede for, hvordan vi udvikler fremtidens bæredygtige byer. Kom og vær med til at debattere, hvordan vi i fællesskab kan gøre regnvandsbassiner til byrum.
Arrangør: Vandplus og Dansk Arkitektur Center

Læs mere om lørdagsprogrammet på dac.dk

Søndag d. 14. juni

10.00 – 11.00: BYG BRO – Familieworkshop
Workshop for hele familien! Søndag formiddag kan du og familien kigge forbi til en byggeworkshop, hvor du kan bygge bro. Kom og giv dit kreative bud på, hvordan byens broer kan se ud.
Arrangør: Dansk Arkitektur Center