Startup for en dag

Et endags inkubationsseminar for virksomhedsledere

CIIDnestD-3x2
Foto: CIID Nest

Lær af et startup mindset

Efterhånden som virksomheder vækster, bliver det mere udfordrende at forblive fremadsynet, agil og innovativ. For at følge med i den hastige udvikling i industri, kundebehov og konkurrenter, kan virksomhedsledere lade sig inspirere af et startup-mindset og få inspiration til at fastholde den hastighed og de dynamiske arbejdsmetoder som innovative processer fordrer.

PLUS er et innovativt partnerskabsprogram, der fremmer nye strategiske samarbejder mellem virksomheder og designere. Plus har identificeret dette behov for nye alliancer mellem etablerede virksomheder og opstartsvirksomheder og inviterer derfor virksomhedsledere til Business Incubator seminar afholdt i samarbejde med det internationale inkubationshus CIID Nest.

Business Incubator er en dag fyldt med iværksætteri, inspiration og networking, hvor udveksling af ideer mellem etablerede virksomheder, unge talenter og iværksættere vil være et levende omdrejningspunkt.

CIID Nest etablerer samarbejder mellem professionelle fra en række fagområder og kulturelle baggrunde som en katalysator for innovation og kreativitet. Dette innovative miljø vil sætte scenen for intensive, inspirerende og kollaborative sessions hvor virksomheder gennemlever en dag som startup og får hands-on erfaring med agile innovationsprocesser.

Et nyt perspektiv på forretningsudfordringer
Business Incubator indeholder guidede forløb som brainstorming, prototyping og faciliteret diskussion med CIIDs iværksættere og dygtige fagfolk med fokus på at opnå og opretholde et startup-mindset.

De deltagende virksomheder opfordres til at byde ind med en konkret udfordring elle relevant forretningsmulighed, som kan danne udgangspunkt for dagens udviklingsarbejde. CIID Nest vil dele cases, design-drevne tools og services fra deres opstartsvirksomheder, som kan inspirere til nye fremgangsmåder og nye beslutningsprocesser i etablerede virksomheder.

PLUS er et nyt program, der giver virksomheder en spændende mulighed for at anvende designtænkning som redskab til at løse innovationsudfordringer. Plus er etableret af Dansk Design Center, Dansk Industri, Design denmark, Danmarks Tekniske Universitet og er finansieret af Markedsmodningsfonden.

CIID Nest er etableret på principper for design-dreven entreprenørskab. I tråd med denne filosofi forpligter alle virksomheder i CIID Nest sig til at tage en brugerfokuseret og iterativ tilgang til arbejdet med teknologisk og forretningsmæssig udvikling.

For mere information om Plus Business Incubator:

Iben Højer Hansen
Plus Programleder
Dansk Design Center
ihh@ddc.dk

Simon Herzog
Strategi og ledelse
CIID Nest
s.herzog@ciid.dk

Skriv til plus@ddc.dk for at tilmelde dig.
Læs mere om Plus.


plus-logoer-Markedsmodningsfonden-ddc-designdenmark_dtu_DI

Nest Logo black