design a.m. og øvrige seminarer

DDC gennemfører løbende tematiske seminarer for designbranchen, erhvervslivet og den offentlige sektor med henblik på formidling af ny viden om design og designs fremtidige rolle og om samarbejder for innovation i erhvervslivet.

DDC afholder løbende og med fast frekvens morgenseminarer under titlen design a.m. Her tager vi relevante emner op, deler dem med vores netværk og giver deltagerne mulighed for at komme til orde og skabe nye relationer.

Ud over DDCs egne seminarer samarbejder vi med relevante aktører, hvor budskaber og målgrupper matcher. Blandt andet indgår DDC som partner i en række på fire seminarer sammen med CBS, KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) og Designmuseum Danmark, ligesom vi bidrager til et antal workshops, der gennemføres af CKO (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi).

Målgruppe: Seminarerne er overvejende erhvervsrettede og vil være målrettet private virksomheder, designere, kreative erhverv, samt offentlige aktører og civilsamfundet.

Værdi: Seminarerne giver inspiration, viden og mulighed for, at deltagerne får taletid og nye netværk til fremtidige samarbejder.