DesignByer

DesignByer dykker med by-perspektiv ned i globale trends såsom kraftigt stigende urbanisering, teknologisk hyperudvikling, deleøkonomiske strømninger og globale udfordringer som fx migrationsstrømme og klimaforandringer. Disse faktorer betyder tilsammen, at byer i disse år redefineres radikalt, og vi vil afdække hvordan design i byudviklingen kommer til at spille en central rolle.

designbyer

 

De globale trends og byens udvikling som kraftcenter skaber nye forretningsmuligheder for virksomheder, som kan udvikle og skalere løsninger, der bidrager til mere økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige og resiliente byer. Løsningerne vil i stigende grad være baseret på big data, ny velfærds- og infrastruktur-teknologi og vil ofte trække på kunders og borgeres egne ressourcer.

DesignByer er en udviklingsplatform for programmer, der styrker designs rolle i at udvikle forretningsmuligheder ved at integrere teknologi og data med æstetiske og funktionelle løsninger, fx ny belysning, soundscapes, klimavenlige materialer og nye prototyper til fremtidens bæredygtige byrum. Dansk Design Center vil bringe virksomheder og designere sammen med beslutningstagere, byplanlæggere, praktikere og tænkere inden for smart city og big data-området, og arbejdsplatformen vil endvidere integrere med byudviklingsinitiativer inden for eksempelvis arkitektur og byggeri.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Runa Sabroe, Monica Moeskær eller Christian Villum.

Foto: OTA Photos, CC BY-SA.