Plus konsortiet

Plus-programmet er et samarbejde mellem

Programmet er støttet af Markedsmodningsfonden med det formål:

“ at etablere et partnerskab, der bringer designkompetencer ind i erhvervsvirksomheder for at løfte deres innovationsudfordringer, og give designere og designvirksomheder lejlighed til at styrke deres kompetencer inden for markedsmodning.”

Markedsmodningsfonden ddc design denmark dtu Dansk Industri