DesignSundhed

DesignSundhed vil udforske hvordan design kan bidrage til at skabe sundhedseffekt og serviceydelser, der sætter patienter i centrum, og forbinde sundhedssektor og erhvervsliv for at levere innovative serviceydelser, der tilgodeser det enkelte individ, giver kontrollen tilbage til patienterne og udnytter de ressourcer, som patienterne har.

designsundhed_640x320

Sundhedssektoren er under hastig forandring, andelen af ældre vokser samtidig med at fremtidens patient stiller nye krav til sundhedsvæsnet. Det betyder både øgede krav om effektivisering i sundhedsvæsnet, men også krav til nye måder at skabe, levere og udbyde sundhedsydelser.

Ny teknologi på sundhedsområdet vil udfordre markedet for sundhedsløsninger og arbejdsopgaverne dramatisk, når teknologiske løsninger for alvor automatiserer og erstatter de standardiserede arbejdsopgaver. Sundhedssektoren vil samtidig i fremtiden være præget af, at mængden af digitale data og nye eksplosive mængder af information giver helt nye muligheder, ikke mindst for erhvervslivet. Der er et stort og overvejende uopdyrket marked for helhedsløsninger, der integrerer ny teknologi og tilgang til personaliseret data i en patientcenteret sundhedssektor.

For at industrien for alvor kan skabe værdi gennem ny teknologi og big data, er det nødvendigt at tage afsæt i den samlede serviceoplevelse for patienten, og i samarbejdsflow på tværs af de vigtigste aktører i branchen, som til sammen udgør de systemer som teknologien og ny adgang til data skal indgå i. Design kan få udviklingen indenfor industrien og sundhedssektoren til at gå i direkte samspil med brugernes og patientens behov. Samtidig kan design sikre at ny teknologi og data bliver udviklet  på en måde, så de fremtidige kunder efterspørger det og sektoren får et innovativt løft med potentiale for eksport.

Hvordan kan design udløse vækstpotentialet – og skabe mere sundhed?

DesignSundhed vil forbinde designvirksomheder med sektorens praktiske udfordringer og industriens nyeste udvikling indenfor teknologi og tilgang til nye data. Virksomheder og designere vil sammen med sundhedfagfolk og beslutningstagere undersøge fire stærke tematikker:

  • Hvordan kan design stimulere udvikling af innovative servicekoncepter, som har potentiale for skalering og eksport?
  • Hvordan kan design benyttes som afsæt til at gøre ny teknologi på sundhedsområdet intuitivt på tværs af patienter og organisationer og dermed udløse markedspotentiale hos virksomhederne?
  • Hvordan kan design spille en rolle i at benytte big data som basis for udvikling af nye forretningsmodeller og konkurrencedygtige løsninger for industrien?
  • Hvordan kan design bidrage til at udfordre eksisterende samarbejdsformer mellem industri og sektor og dermed skabe rum for samudvikling og indkøb af innovative løsninger?

Vil du vide mere, så kontakt Sara Gry Striegler.