FREMFAB: Fremtidens Fabrikation

DDC udforsker strømninger i den teknologiske udvikling og i "maker"-kulturen, som har potentialet til at berige og transformere produktionen i Danmark. I dialog med vores omgivelser ønsker vi at udvikle en ny platform under titlen ‘Fremtidens Fabrikation’ (#fremfab), der stiller skarpt på designs rolle i en tidsalder med avanceret produktionsteknologi.

Fremfab

Udviklingen af den nye platform vil foregå i en åben proces, hvor vi opfordrer til inputs og indspark fra vores omverden i bestræbelsen på at finde gode svar på, hvordan design kan spille en rolle i at styrke Danmark som produktionsland. I de kommende måneders udviklingsfase vil vi udforske potentialer og perspektiver for Fremtidens Fabrikation i dialog med organisationer, virksomheder og individer, gennem møder, workshops og offentlige seminarer. Alt dette fører frem mod etableringen af en mere langsigtet og handlingsorienteret platform i DDC i 2016 og frem.

Vi har allerede identificeret fire spændende tematikker og en række indledende hypoteser, som skiller sig ud i kraft af deres relevans og aktualitet. Disse vil være de tematiske omdrejningspunkter for efterårets udviklingsproces (listet nedenfor – i ikke prioriteret rækkefølge):

#1 Kan vi med design og avanceret teknologi revitalisere produktion i yderområderne?

Rundt om i verden oplever vi en stigende tilstrømning til byerne, hvilket efterlader en række yderområder affolkede og udfordrede på ressourcer. Hvordan kan avanceret fabrikation og nye produktionsmetoder bidrage til at vende denne tendens? Er det muligt at udnytte efterladte produktionsfaciliteter i uden for de store byer, inspirere til lokalt engagement og skubbe til udviklingen af nye lavpris-produktionsfaciliteter, der kan give nye muligheder for iværksættere? Hvordan kan vi skabe nye forbindelser mellem teknologiens nye muligeder og vores industrielle fortid?

#2 Kan vi udvikle bæredygtige forretningsmodeller baseret på open-source principper?

Maker-kulturen er drevet af åben videndeling, hvilket dæmmer op for udviklingen af nye økonomier og forretningsmodeller, der baserer sig på open-source principper. Her på DDC ønsker vi at undersøge måder at overkomme udfordringer for forretninger, der bygger på immateriale rettigheder (IP) og at udforske forretningsudvikling i deleøkonomien. Nye åbne forretningsmodeller åbner op for spændende muligheder for at skabe forbindelser mellem den globale viden og mere ligelig fordeling af ressourcer.

#3 Kan design-tænkning stimulere innovation i nye produktionsfelter?

Designere udgør en spændende ressource i produktionsprocesser, idet designtækning på systematisk vis formår at skabe indsigt i brugen af produkter og processer og kan omsætte disse til nye taktile løsninger. Men hvordan kan vi bedst tænke design-tænkning ind i udvikling af nye produktionsfelter, såsom eksempelvis IoT (Internet of Things, eller Det Fysiske Internet)? DDC vil undersøge nye partnerskabsmodeller mellem industri-relaterede aktører og designere, og dele og udbrede viden om cases, hvor designere formår at højne innovationsværdien i industriens nye markeder.

#4 Bør designere blive makers?

Med nye avancerede teknologier såsom 3D-print og Internet of Things er det digitale er ikke længere begrænset til skærmen. Er der et behov for at designere mestrer nye teknologier og fremstillingsprocesser for at blive på forkant med nye designstrømme, værktøjer og metoder? Og hvilke teknologiaktører skal der skabes samarbejde med? Hvordan kan vi gøre disse aktører – både designere og virksomheder – i stand til at tage del i ikke blot designfaser, men også fremstilling – og derved udvide deres ekspertise indenfor cutting-edge teknologier?

Hvis nogle af disse spørgsmål, tematikker og hypoteser fanger din interesse, og du er interesseret i bidrage til dialogen omkring udviklingen af Fremtidens Fabrikation, må du endelig henvende dig. Tag fat på Julie, jhj@ddc.dk eller Christian cvi@ddc.dk