Design for Public Good

Forskning i best-practice og design-ledt innovation i den offentlige sektor.

Rapporten er skrevet i partnerskab mellem Dansk Design Center, Design Council (UK), Design Wales (UK) og Aalto University (FI). Partnerskabet er en del af SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design og delvis finansieret af EU-Kommissionen.

Denne publikation er kun udgivet på engelsk

Download PDF